ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
ຫຼັກ 14 ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ, ບ້ານ ດອນຕິ້ວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856) 030 5023814
ແຟັກ: (85621)
ຕູ້ ປ.ນ: 811
ອີເມວ: Bei2020maf@gmail.com
ເວັບໄຊ: http://bei.maf.gov.la
ເຟດບຸກ: ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊີວະພາບ

ເພຈ : ສນຕ BEI

error: