ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
ຫຼັກ 14 ຖະໜົນ ທ່າງ່ອນ, ບ້ານດອນຕິ້ວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856) 030 5023814
ແຟັກ: (85621)
ຕູ້ ປ.ນ: 811
ອີເມວ:Bei2020maf@gmail.com
ເວບໄຊ: http://bei.maf.gov.la
ເຟດບຸກ: ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
ເພຈ : ສນຕ BEI