ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິ​ໄສ​ທັດ ຮອດ​ປີ 2030
      ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ນຳ​ໜ້າ​ແຫ່ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ-​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນິ​ເວດ​ວິ​ທະ​ຍາ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຊີ​ວະ​ພາບ ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ພາລະກິດ:                   

  1. ນຳ​ໜ້າ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ມີ​ຫົ​ວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ, ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜະ​​ລິດຕະ​ພັນ ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົມ;
  2. ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານໂຄງ​ລ່າງ​​ຂອງ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທຽບ​ເທົ່າພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ;
  3. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ;
  4. ຮ່ວມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕາມ​ທິດ​ສີ​ຂຽວ, ຍື​ນ​ຍົງ ແລະ ໝັ້ນ​ຄົງ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ.