ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ຄຸນລັກສະນະດ້ານພັນທຸກຳ

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດສຳລັບ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ການຄອບຄອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະດ້ານພັນທຸກຳ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here